Genom att bekanta Dig med gamla tidningar får Du en inblick i Finlands historia och gårdagens Finland!

Genom enkäter vid olika bibliotek har man konstaterat att tidningarna är ett mycket eftersökt material och att en snabb digitalisering är önskvärd. Tidningarna utgör ett mångsidigt källmaterial för samhällsrelaterad forskning av olika slag och till exempel för släktforskningen.

Nationalbiblioteket har digitaliserat största delen av tidningar som utkommit i Finland 1771-1900. De är alla tillgängliga för allmänheten. Antalet sidor är 1,7 miljoner.


Dagens tidningar för 150 år sedan: 20.04.1864


Ofta ställda frågor
07.04.2014 Palvelussa toimintakatko(ja) 23.4.2014 klo 8:30 - 16:00 välisenä aikana huoltotoimenpiteiden vuoksi. Pahoittelemme häiriötä.