Main Index   > Kulkulaitostoimi   > Rautatiet   > Karjalan rautatie
1 <<     <  1   2   3   4   5   6   7   >     >> 7

1.

Ali-bref. (Karelska järnvägs frågan.)
16.10.1887 nr. 281 Åbo Underrättelser

2.

Viipurin ja Karjalan rautatie, (jatk.)
10.12.1887 nr. 91 Wiipurin Uutiset

3.

Kirje Joensuusta. (Karjalan pääradan suunnasta.) -n.
04.05.1887 nr. 28 Wiipurin Uutiset

4.

Kirje Itä-Suomesta. (Karjalan radan suunasta.) J. H-n.
02.12.1887 nr. 187 Wiipurin Sanomat

5.

Kan ändamåls enligaste sträckningen för Karelska jernvägens mel- lersta och nordliga del för närvarande bedömmas? (forts.) Interveniens.
02.05.1888 nr. 101 Finland

6.

Till Red. för Dagbladet. Karelska banan och Vuoksen fallen. (Sträckan Jääskis-Imatra-Harakanniska af stor betydelsen i industrielt af seende. Skulle af ven betjäna turisttrafiken på Imatra. Uppmaning att icke öfvergå detta förslag för and- ra mindre förmånliga.) A. W. F.
15.02.1888 nr. 44 Dagbladet

7.

8.

Karelska jernvägens sträckning.
29.12.1887 nr. 302 Östra Finland

9.

U. S:n Toimitukselle. Karjalan rautatietä palanen. (Radan suun- nasta.) J. K.
19.10.1887 nr. 242 Uusi Suometar

10.

U. S:n Toimitukselle. Karjalan radan suunnasta. M. R.
17.08.1887 nr. 188 Uusi Suometar

11.

Karjalan rata. (Radan suunnasta.) H.
10.08.1887 nr. 182 Uusi Suometar

12.

Karjalan rautatie. (Joensuun kaupungin valtuusmiesten hyväksymä lausunto Karjalan emäradan suunnasta.)
03.06.1887 nr. 125 Uusi Suometar

13.

Joensuun kaupunginvaltuusmiesten hyväksymä lausunto Karjalan emäradan suunnasta, (jatk.)
11.05.1887 nr. 71 Wiipurin Sanomat

14.

Karelska jernvägen.
01.12.1887 nr. 187 Wiborgsbladet

15.

16.

Karelska jernvägen. (forts.)
02.04.1887 nr. 51 Wiborgsbladet

17.

U. S:n Toimitukselle. Hiukan huomioon otettavaa Karjalan radan itäisen suunnan koneellisessa tutkimisessa. (Uitto-Watala- Huhtilampi-Joensuu ehdotetaan.) Joukko Tohmajärven talonpoi- kia.
02.06.1887 nr. 124 Uusi Suometar

18.

Den Karelska banan. (I anl. af en artikel i Karjalatar .)
19.12.1888 nr. 259 Helsingfors Dagblad

19.

Karelska järnvägen. (Riktiningen.)
14.01.1888 nr. 11 Folkwännen

20.

Blick på pressen. (Med anl. af A. W. F:s art. i N. Pr. ang. Ka- relska banans riktning.)
03.02.1888 nr. 28 Folkwännen

1 <<     <  1   2   3   4   5   6   7   >     >> 7
07.04.2014 Palvelussa toimintakatko(ja) 23.4.2014 klo 8:30 - 16:00 välisenä aikana huoltotoimenpiteiden vuoksi. Pahoittelemme häiriötä.