Titles   >   Finlands Allmänna Tidning   >   Title information
Main title: Finlands Allmänna Tidning
ISSN: 1457-4314
Material : A4
First date: 03.01.1820
Last date: 31.12.1931
Publisher: tuntematon
Place of publication or printing: Helsingfors 03.01.1820 - 31.12.1931
Regular Supplement: Bihang till Finlands Allmänna Tidning 07.01.1820 - 29.12.1820
Bihang till Finlands Allmänna Tidning 09.01.1827 - 29.12.1827
Bihang till Finlands Allmänna Tidning 03.01.1828 - 30.12.1828
Finska Militairens Enke- Och Pupill-Ca.. 17.05.1831 - [ 31.12.1862 ]
Folkmängds- Och Mortalitets-Tabellerne 30.03.1832 - [ 31.12.1856 ]
Civil-Statens Enke- Och Pupill-Cassa 29.05.1832 - [ 31.12.1872 ]
Förteckning Uppå Hus Och Byggnader Fö... 12.07.1833 - [ 31.12.1864 ]
Revision Af Allmänna Brandstods-Bolaget 27.02.1836 - [ 31.12.1868 ]
Marketgångs-Taxorne 28.11.1840 - [ 31.12.1888 ]
Lagtima Lagmans- Och Härads-Hösteting 08.06.1849 - [ 31.12.1867 ]
Lagtima Lagmans- Och Härads-Vinterting 14.11.1849 - [ 31.12.1867 ]
Underrättelser Från Krim 26.10.1854 - 28.09.1855
Förteckning Öfver Inskrifna Stiftsjung.. 24.12.1856 - [ 31.12.1882 ]
Landtdagen [ 01.01.1863 ] - [ 31.12.1864 ]
Lagtima Vinterting [ 01.01.1868 ] - [ 31.12.1931 ]
Lagtima Höstting [ 01.01.1868 ] - [ 31.12.1931 ]
Landtdagen [ 01.01.1877 ] - [ 31.12.1878 ]
Landtdagen [ 01.01.1882 ] - [ 31.12.1882 ]
Landtdagen [ 01.01.1885 ] - [ 31.12.1885 ]
Landtdagen [ 01.01.1888 ] - [ 31.12.1888 ]
Sammandrag Av Enskilda Bankernas Stäl... 30.05.1891 - [ 31.12.1900 ]
Hans Majestät Kejsarens Helsotillstånd 23.10.1894 - 01.11.1894
Successors: Virallinen Lehti

 

Information about the title in the National Bibliography of Finland

 

07.04.2014 Palvelussa toimintakatko(ja) 23.4.2014 klo 8:30 - 16:00 välisenä aikana huoltotoimenpiteiden vuoksi. Pahoittelemme häiriötä.